Området


Internasjonalt samarbeid fremmer naturvern

Det er etablert flere naturvernområder i de tre nabolandene. Et stort, sammenhengende område som strekker seg på tvers av de tre landegrensene er vernet. Dette området består av Vätsäri ødemarksområde i Finland, Øvre Pasvik nasjonalpark, Øvre Pasvik landskapsvernområder og Pasvik naturreservat i Norge, og Pasvik Zapovednik i Russland.

 PDF-versjon av kartet


 

Samarbeid mellom organisasjonene som er ansvarlige for forvaltning av verneområdene i Finland, Norge og Russland oppsto på grunn av behovet for å bevare de unike naturverdiene i området. Siden etableringen av verneområdene på 1990-tallet, har det vært et aktivt samarbeid mellom miljømyndigheter i Finnmark, Lappland og Murmansk. Hovedmålene for samarbeidet er å fremme naturvern og bevare de kulturelle verdiene og en bærekraftig forvaltning av verneområdene. Viktige elementer som fremmer naturvern er undervisning og utvikling av felles forsknings- og overvåkningsprogrammer. De verna områdene i de tre landene blir i mange sammenhenger sett på som ett felles område under navnet "Pasvik-Inari Trilateral Park". Miljømyndighetene i de tre landene møtes årlig, sammen med kommunene, for å diskutere felles prosjekter og problemstillinger.

 

  
RUS NOR FIN ENG