Kilder til livsopphold


 

Jakt, fiske og sanking var eneste måter å overleve på under harde forhold i forhistoriske tider. Livet til jegere og sankere fulgte en rytmisk årlig syklus. De fulgte naturens gang og flyttet seg etter gode fiskesteder. Kulturen til disse små samfunnene ble påvirket av den viktigste kilden til mat. Fra tidlig metalltid og fremover, ble samfunnene gradvis endret til siidaer (samiske samfunn eller familiegrupper). Endringene ble i stor grad påvirket av utviklingen av reindriften og statlig innblanding. Medlemmene av en siida delte næringskilder og felles land, og siidaene hadde klart definerte grenser som var godkjent av hvert lands rettssystemer. Siidaene ble svekket mot slutten av 1800-tallet, eller på begynnelsen av 1900-tallet, på grunn av den gradvise etableringen av statlige grenser og lovgivning.

 


  
RUS NOR FIN ENG