Middelalder


Interesseområde for tre stormakter

Lappland var et område av stor interesse for mange land i middelalderen frem til 1600-tallet. Årsakene til dette var mange: bred internasjonal handel, behovet for nye skatteområder og ønsket om pels i Sør-Europa. De første historiske kildene som forteller om norsk beskatning av det samiske folket ble fortalt av lendmannen Ottar, eier av en storgård på 800-tallet. I Egils saga fra 1100-tallet, blir det nevnt at også karelerne og et finsk folk kalt kainu begynte å skattelegge Enareområdet.

 

Fra 1200-1300-tallet økte interessen for området i Novgorod, den stadig sterkere makten i øst, og de svenske birkarlerne. I løpet av 1500-tallet ble Lappland delt i såkalte Lappområder, men dette var ikke beskatningsområder i egentlig forstand. Derfor ble samene som levde i Enare, Paatsjoki og Näätämö (siidaer) i verste fall nødt til å betale skatt til tre ulike land.

 

  
RUS NOR FIN ENG