Historie


Forhistorien til Pasvik-Enare kan dateres 10 000 år tilbake da den siste istiden sluttet, og de første steinalderbosetningene kom til området. Begrepet "forhistorie" brukes vanligvis for å beskrive perioden før den skrevne historien. I henhold til dette startet den historiske perioden til Pasvik-Enare omtrent på 1500-tallet når området ble nevnt i dokumenter om skattelovgivning.

 


 

 

 

 

 

  
RUS NOR FIN ENG