Vätsäri


Vätsäri ødemarksområde

 

Sted: Enare kommune, Lappland, Finland
Areal: ca 1550 km²
Etablert: 1991
Forvaltningsmyndighet: Metsähallitus Natural Heritage Services

 

Ødemarksområder i Finland er vidstrakte, ubebodde områder som tradisjonelt brukes til jakt og fiske. Områdene i det nordligste Lappland er i samenes hjemland, hvor reindrift, naturhusholdning og nå også naturturisme praktiseres.


 


Alle de 12 villmarksområdene i Finland ble etablert i 1991. Målet med opprettelsen er å:

  • opprettholde områdenes ødemarkspreg
  • sikre den samiske kulturen og den tradisjonelle selvbergingen, og
  • utvikle flerbruk og forutsetninger for dette

Ødemarksområdene er ikke verna områder i vanlig forstand, men hører til Finlands Natura 2000-nettverk. For å ta vare på naturverdiene opprettholdes naturtilstanden i skogene og tømmerhogst er forbudt i det meste av området. Ødemarksloven forbyr salg og leie av land og bygging av permanente veier. Gruver kan ikke etableres uten tillatelse fra regjeringen.

 

Vätsäri ødemarksområdet ligger i Enareområdet. Det dekker de østlige breddene og øyene i Enaresjøen, og den store furuskogen med små myrer og dammer som går til den norske grensen. Treløse høydedrag åpner seg nordøst i området, sør for skoltelandsbyene i Sevettijärvi. Muotkavaara-landemerket (Treriksrøysa) for de tre grensene, Finland, Norge og Russland, ligger i Kessiområdet sørvest for Vätsäri.

 

De fleste besøkende benytter seg av overnattingssteder rundt Enaresjøen, men noen oppsøker hjertet av villmarken. Ødemarksområdet er en mosaikk av skog, myrer, steinrøyser og vann. Dette er et røft område som ikke anbefales for uerfarne turgåere. Vätsäri er ikke ubebodd. Det er en del mindre gårder her, spesielt rundt Enaresjøen. Rikdommen av fisk tiltrekker seg besøkende fra fjern og nær, og jegerne finner veien om høsten. Vätsäri er et viktig område for reindrift, og utgjør de største beiteområdene til to reinbeitedistrikter.

 

  
RUS NOR FIN ENG