Vätsäri


Vätsärin erämaa-alue

 

Sijainti: Inarin kunta, Lapin lääni, Suomi
Alue: 1550 km²
Perustamisvuosi: 1991
Hallinnasta vastaava taho: Metsähallitus, Lapin luontopalvelut

 

Suomen erämaa-alueet ovat laajoja, lähes asumattomia tienoita. Erämaat ovat perinteisesti olleet tärkeitä metsästys- ja kalastusalueita. Pohjois-Suomen erämaat sijaitsevat saamelaisalueella, missä harjoitetaan poronhoitoa ja luontaiselinkeinoja sekä lisääntyvissä määrin myös luontomatkailua.


 


Lapin 12 erämaa-aluetta perustettiin 1991. Erämaalain tavoitteita ovat:

  • alueen erämaaluonteen säilyttäminen
  • saamelaiskulttuurin ja luontaiselinkeinojen säilymisen turvaaminen
  • luonnon monipuolisen käytön edellytysten kehittäminen

Erämaa-alueet eivät ole varsinaisia suojelualueita, mutta ne kuuluvat osana Suomen Natura 2000 -verkostoon. Luontoarvojen säilyttämiseksi erämaa-alueiden metsät pyritään säilyttämään luonnontilaisina. Teiden rakentamiseen tai kaivostoiminnan harjoittamiseen tarvitaan erämaa-alueilla valtioneuvoston lupa.

 

Vätsärin erämaa-alue sijaitsee Inarin kunnan alueella ja kattaa Inarijärven itäisimmän osan saarineen ja rantoineen sekä laajan, soiden ja vesistöjen pilkkoman metsäalueen, joka ulottuu Norjan rajalle saakka. Erämaan eteläpuolella, Kessissä, sijaitsee Muotkavaaran kolmen valtakunnan rajapyykki.

 

Vätsärin erämaassa on ollut jonkin verran asutusta, ja etenkin Inarijärven vuonojen läheisyydessä sijaitsee erämaataloja. Retkeilijät liikkuvat enimmäkseen Inarijärvellä, mutta kävijöitä on myös erämaan sydänosissa. Lukuisten pienten soiden ja kivikkojen pilkkoma metsä on patikoijalle vaativa maasto, eikä aluetta suositella kokemattomille kulkijoille. Kalaisat vesistöt houkuttelevat apajille kauempaakin tulleita matkaajia ja syksyllä metsänkävijät löytävät tiensä kairaan. Vätsäri on myös tärkeä poronhoitoalue, ja neljän paliskunnan laidunalueet ulottuvat erämaa-alueelle.

 

  
RUS NOR FIN ENG