Kestävän luontomatkailun edistäminen


 

Erityislaatuinen luonto ja historia tekevät Paatsjoen-Inarin alueesta myös matkailijoita kiinnostavan kohteen. Lisääntyvä kansainvälinen matkailu luo uusia haasteita alueen hoidolle ja käytölle. Luontomatkailun merkitys Paatsjoen alueen kolmikantayhteistyössä on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Tiivistyneen yhteistyön puitteissa on tuotettu opastusmateriaalia ja kehitetty matkailurakenteita. Opastettuja polkuja on rakennettu kussakin maassa ja tulevia suunnitelmia on pohdittu yhteisesti.

 

Luontomatkailun perusta on luonnonympäristö. Siksi onkin tärkeää, että luontomatkailu perustuu kestävälle perustalle ja luonto- ja kulttuuriarvoja kunnioitetaan. Huolellisella suunnittelulla luontomatkailua voidaan ohjata siihen parhaiten soveltuville alueille.


 


Yhteistyön tiivistäminen ympäristöviranomaisten, kuntien, ohjelmapalveluyrittäjien ja muiden paikallistoimijoiden kanssa on tärkeää. Vuonna 2007 yhteistyökumppanit järjestivät Norjassa Svanhovdin ympäristökeskuksessa luontomatkailuseminaarin. Seminaariin kokoontui kolmisenkymmentä osanottajaa kolmesta yhteistyömaasta keskustelemaan luontomatkailun tulevaisuudesta Paatsjoen-Inarin alueella. Osanottajat painottivat rajat ylittävän yhteistyön jatkumisen olevan ehdoton edellytys luontomatkailun kehittymiselle, ja tapaamisessa sovittiinkin kestävän luontomatkailun kolmikantatyöryhmän perustamisesta.

 

Kestävän luontomatkailun kolmikantayhteistyöryhmän perustamiskokous pidettiin lokakuussa 2007 Nellimissä, Suomessa. Ryhmän päätavoitteiksi määriteltiin kestävän luontomatkailun edistäminen ja eri sidosryhmien välisen verkoston vahvistaminen. Ryhmän jäsenet välittävät luontomatkailuun liittyvää tietoa edelleen muille alueen toimijoille.

 

Ensimmäisen vuoden ajan ryhmän puheenjohtajuus oli suomalaisella osapuolella. Tulevaisuudessa ryhmä kokoontuu vuosittain ja myös ryhmän puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain. Osanottajat sopivat, että kestävän luontomatkailun työryhmä muodostaa tiiviin ja joustavan toimintaverkoston, joka voi vuosittaisten kokouksien lisäksi tarvittaessa tavata useamminkin.

 

Kestävän luontomatkailun kolmikantatyöryhmä koostuu seuraavien organisaatioiden edustajista:

Suomi: Metsähallitus Lapin luontopalvelut, Inarin kunta, Paatsjoen-Nellimin kyläyhdistys ja Näätämön kyläyhdistys

Norja: Finnmarkin lääninhallitus, Finnmarkseiendommen ja Etelä-Varangin matkailufoorumi

Pasvik Zapovednik, Petsamon kunta, Venäjän rajakomissaari, Muurmanskin aluehallinnon taloudellisen kehityksen osasto ja Petsamon matkailuyrittäjät

 

  
RUS NOR FIN ENG